Cabriolet soffa

Den underbara franska Cabriole / Cabriolet-soffan populariserades av Louis XV under första hälften av 1700-talet. Cabriolet (där vår terminhytt …

Modern bäddsoffa i bäddsoffa: du ska köpa den eller inte