Cantilever Paraply

Pier 1 importerar Chili Pagoda Paraply

En utkragning kan hänvisa till en struktur som upprätthålls i ena änden eller som verkar hänga utan mycket stöd. Det är en typisk term i konstruktionsmodellering och byggnad. När det gäller cantilever-paraplyet innebär uttrycket normalt ett yttre paraply som används för skuggning som är förenat med en ensam icke-stödd stolpe från ena sidan.

Körningen av kvarnens paraply har en tuff bas och en bar eller stolpe som börjar böjas något när den når toppen. En del av stången pekar över och är förenade med paraplyens högsta punkt i mitten. Ibland har stången ett extra stycke som går över det böjda stycket och sedan kastar det mot det stycket och gör en triangelform.

Detta kan ge mer anmärkningsvärd soliditet. Det finns många varianter men de viktigaste delarna, stolpar som stiger upp från en bas och bifogar paraplyfokus, finns i allmänhet. Majoriteten av dessa paraplyer är tillräckligt stora för att skugga några få sittplatser eller ett litet bord. Många lutar sig mot denna paraplystil för bord. Skuggade bord kan vara attraktiva, men många individer bryr sig inte om paraplybord i ljuset av det faktum att paraplystolpen stiger upp från bordets kontaktpunkt, vilket förbrukar bordsrummet.

Med ett omonterat cantilever paraply kan stolpen ställas in på bordets sida. En sak som kan beröra några få individer om cantilever paraplyet är basens sundhet. De flesta konturerna är tillräckligt överväldigande för att de inte kommer att falla över eller blåsas över i blåsigt klimat.