Picknickbord

DIY – Picknickbord för barnstorlek

Ett picknickbord är ett slags bord som har fästade bänkar, utformade för att äta utomhus, vanligtvis vid picknick. Picknickbord används vanligtvis för att äta middag, vila, göra hantverk och andra hushållsaktiviteter. Picknickbord ses vanligtvis runt omkring oss i offentliga parker, bostadsområden, campingplatser, nöjesparker och ett antal andra offentliga platser.

De används inte bara utomhus utan även inomhus ibland. De ses ofta inomhus i cafeterior, samhällscentra, pausrum etc. Varje bord har vanligtvis en sittplats för sex till åtta personer. Mindre och större storlekar finns tillgängliga på marknaden idag.

Picknickbord har använts av människor från hundratals år. Det är inte känt att de har utvecklats mycket över tid. De tillverkades traditionellt med trä, men moderna picknickbord är gjorda av plast, metall och till och med betong. Träbord användes från en lång tid och används fortfarande på många ställen som skolmötesplatser och offentliga parker. Plastbord är lätta, starkare och billigare än träbord. De är också mer hållbara och håller längre än träbord och kräver mindre eller inget underhåll.

Metallpicknickbord blir populära för närvarande eftersom de är starkare och hållbara och kräver lite underhåll. Den mest hållbara sorten är sten- eller betongborden. De har också nackdelen med orörlighet och höga kostnader. Barnens picknickbord är populära i skolor och parker, som är en stor version av det vanliga picknickbordet.