Shaker Möbler

En av våra showroom-skärmar. Detta projekt inkluderar; skräddarsytt kök, lloyd vävstolmöbler, beläggning i vägg, belysning av porslin

Shaker möbler är inte bara någon typ av möbler. Det är ett koncept som har sin egen bakgrund. Bakgrunden har religiösa inslag som har påverkat möblernas former och design. Skakmöblerna infördes i ett försök att skilja skakare från resten av allmänheten och detta gjordes av skakare själva.

Möblerna är ett tecken på enkelhet och användbarhet och dessa är två koncept som finns i trossarna för skakare. Möblerna är inte alltför dekorerade utan de hålls enkla och inte pråliga alls.

Design: Som nämnts ovan håller skakarna sin besittning så enkel som de kan, shakermöbler är inte heller för dekorerade. Hyllorna, borden och stolarna är inte dekorerade med snideri eller någon annan form av dekoration. Möblerna ger bara utseende på trä och är gjorda för att uppfylla syftet och kravet och inte för att bidra till utseendet eller miljön där det placeras. Trots att det hålls enkelt har möblerna en egen skönhet som människor inte hittar i andra typer av möbler. Konceptet bakom det är i sig mycket vackert.

Inspiration: Enkelheten som möblerna är en symbol för är något som har inspirerat många. Med god träkvalitet och expertis för att tillverka möbler kan dessa enkla möbler göras vackra utan att behöva utforma och snida. Utan tvekan har dessa möbler varit en inspiration för många av dagens människor.